Pirkanmaan Vedenkäsittely

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 6.1.2022.

1. Henkilörekisteri

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy:n Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy
Sellukatu 5
33400 Tampere

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Hannu Haanpää
Puh: +358 44 367 6623
Sähköposti: hannu@pirkanmaanvedenkasittely.fi

3. Rekisteröidyt ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy:n tarjoamien palveluiden ja tuotteiden
käyttäjien (”käyttäjä”, ”käyttäjät”) henkilötietojen käsittelyyn, ja siinä kuvataan keskeiset Pirkanmaan
Vedenkäsittely Oy:n henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset. Käyttäjät voivat olla
Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy:n asiakkaita tai asiakasyritysten edustajia. Tuotteemme ja palvelumme
voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin
soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy ei vastaa kolmansien
osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä. Suosittelemme
kiinnittämään huomiota kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja niiden muutoksiin.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena
on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on
edellytys sopimuksen syntymiselle. Palveluita ja tuotteitamme ei voi tilata, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia ja palveluistamme kertomista varten. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää ne tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa tilatessaan palvelua tai tuotteitamme. Tällaisina
tietoina saatamme kysyä esimerkiksi yritystä koskevia tietoja, yhteyshenkilön nimeä sekä yhteystietoja
kuten osoitetta, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
hannu@pirkanmaanvedenkasittely.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen
perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja vastaanottaa lisäksi tilitoimiston työntekijät ja kotisivujen päivityksestä vastaava IT-yritys.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.