Pirkanmaan Vedenkäsittely

Teollisuus

Käyttöveden prosessien vedenkäsittelyratkaisut

Paineenalennus- ja paineensäätöventtiilit

Paineenalennusventtiilejä käytetään sekä kylmä- että kuumavesijärjestelmissä. Paineenalennusventtiili suojaa koko järjestelmää vesijohtoverkostossa mahdollisesti ilmenevää ylipainetta ja paineiskuja vastaan. Paineenalennusventtiili ylläpitää esiasetetun paineen omassa järjestelmässä vesijohtoverkoston tulopaineesta riippumatta.

Resideo Braukmannin paineensäätö- ja paineenalennusventtiilit suojaavat putkistoa, toimilaitteita ja venttiileitä vaurioilta, joita liian suuri paine saattaa aiheuttaa. Suurin riski paineiskuille tai paineen nousemiselle on erityisesti yöllä, jolloin kulutuksen väheneminen mahdollistaa paineen nousun. Järjestelmän laitteet eivät välttämättä kestä paineiskua, mikä aiheuttaa niiden rikkoutumisen. Varsinkin teollisuuden olosuhteissa luotettava paineenalennusventtiili suojaa käyttövesijärjestelmää mahdollisilta vaurioilta. Paineenalennusventtiiliä tulisi mieluummin käyttää yhdessä suodattimen kanssa, jotta taataan järjestelmälle täydellinen suoja.

Punametallisten paineenalennusventtiilien lisäksi on saatavilla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja venttiileitä, jotka soveltuvat syövyttäville aineille.

Resideo Braukmannilta on saatavissa myös lyijyttömiä paineenalennusventtiileitä.


Laipallinen paineenalennusventtiili D15S.

Suodattimet

Sellaiset epäpuhtaudet kuin pienet hiukkaset, ruoste ja hiekka on tärkeää saada suodatettua pois käyttövedestä. Näiden haitallisten aineiden suodattaminen on tärkeää myös itse järjestelmän toiminnan kannalta. Putket, venttiilit, termostaattisekoittimet ja muut käyttövesijärjestelmän laitteet voidaan suojata suodattimella (F76S tai laipallinen malli F78TS) tai painetta alentavalla yhdistelmäsuodattimella (HS10S). Suodattimet varustetaan aina automaattisella suodattimen huuhtelutoiminnalla, jolloin suodattimet ovat lähes huoltovapaita.


Resideo Braukmann paineenalennusventtiili (D15S-80A) ja automaattisella huuhtelulla varustettu suodatin (F78TS-80FA).

Takaisinvirtauksen estimet

Vesi on kaiken elämän perusta. Siksi meidän on suojattava käyttövetemme saastumiselta. Saastunut vesi on terveysriski, ja se voi levittää tauteja ja ääritapauksissa aiheuttaa kuoleman. Vesikatkosten aikana on vaara, että saastunut vesi leviää yleiseen vesijohtoverkkoon. Riskin voi estää asentamalla takaisinvirtauksen estimen ennen käyttövesiverkossa olevaa laitetta, joka halutaan suojata. Resideo Braukmannin takaisinvirtauksen estimet täyttävät standardin SFS-EN 1717 vaatimukset. Takaisinvirtauksen estimet jaetaan luokkiin 1 – 5. Näitä luokkia käytetään tarvittavan suojauksen luokitteluun toimintojen aiheuttaman saastumisen leviämisriskin mukaisesti. Luokka 1 on matalin ja 5 korkein. 


Luokan 5 ilmavälillä oleva takaisinvirtauksen estin (CBU146)


Investointi rahoituksella

Leasing-rahoituksella investoinnin tekeminen ei sido kaikkea pääomaa kerralla ja saat joustavuutta investoinnin maksamiseen. Kysy lisää!Ota yhteyttä