Pirkanmaan Vedenkäsittely

Teollisuus

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien vedenkäsittelyratkaisut

ELECTOR-VEDENKÄSITTELYLLÄ SAADAAN PROSESSEIHIN VDI 2035 -STANDARDIN MUKAINEN VESI


Kokonaisvaltaisella vedenkäsittelyllä saavutetaan vesikiertoisissa teollisuuden prosessi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä ihanteellinen vedenlaatu.

Hyvälaatuinen vesi, jossa on tasainen pH-arvo > 9,0 ja alhainen sähkönjohtavuus, takaa parhaan toimivuuden suljetussa vesikiertoisessa järjestelmässä.

Elector-vedenkäsittelylaitteiden avulla parannetaan huonolaatuisen veden laatu hyväksi. Lopputuloksena saadaan VDI 2035 -standardin mukaista vettä.

Electorilta löytyy laaja valikoima tuotteita erikokoisiin järjestelmiin.

ELECTOR-VEDENKÄSITTELYN HYÖDYT
  • Mahdollistaa parhaan veden laadun ja luotettavan suojauksen veden aiheuttamia vaurioita vastaan
  • Pitää prosessit ja järjestelmät toimintakuntoisina tehostaen tuotannon toimintaa
  • Säästää merkittävästi huoltokuluissa
  • Pidentää tuotantolaitteiden ja järjestelmien elinkaarta 
  • Muodostaa luonnollisen korroosiosuojan järjestelmän putkistojen ja laitteiden pinnoille
  • Estää saostumien ja sakan syntymisen

electorin 3-vaiheisella toimintamallilla saavutetaan hyvä veden laatu

 
1. Vesianalyysi
Vesianalyysin tulosten perusteella selvitetään järjestelmässä kiertävän vedenlaatu ja määritellään tarvittavat toimenpiteet järjestelmän vedenlaadun parantamiseksi.

2. Järjestelmässä kiertävän veden tai täyttöveden käsittely
Huonolaatuisesta vedestä poistetaan haittatekijöitä oikeanlaisilla suodattimilla. Suodatuksen avulla saadaan alennettua veden kovuutta, kalkkeutumista, suoloja tai veden epäpuhtauksia, jolloin kiertävästä vedestä saadaan optimaalista kyseiselle järjestelmälle.

3. elector-vedenkäsittelylaitteen asennus
Electorin avulla ylläpidetään vedenlaatua, joka saavutettiin edellisen kohdan toimenpiteillä. Elector poistaa vedestä liuennutta happea ja epäpuhtauksia sekä nostaa veden pH-arvon oikealle tasolle (> 9.0). Reaktion avulla mahdollistetaan putkien ja laitteiden luotettava suojaus veden aiheuttamia vahinkoja vastaan sekä hidastetaan korroosion etenemistä. 

Investointi rahoituksella

Leasing-rahoituksella investoinnin tekeminen ei sido kaikkea pääomaa kerralla ja saat joustavuutta investoinnin maksamiseen. Kysy lisää!

Tutustu tarkemmin teknisiin yksityiskohtiin ja eri puhdistusvaihtoehtoihin:
Valmistajan englanninkieliseltä sivustolta löytyy tarkempaa teknistä tietoa vedenkäsittelystä: www.elector-water-treatment.comOta yhteyttä