Pirkanmaan Vedenkäsittely

Kiinteistöt

Lämmitysjärjestelmien vedenkäsittelyratkaisut

ELECTOR-VEDENKÄSITTELY HUOLEHTII JÄRJESTELMIEN VEDENLAADUSTA


Kokonaisvaltaisella vedenkäsittelyllä saavutetaan vesikiertoisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä ihanteellinen vedenlaatu.

Hyvälaatuinen vesi, jossa on tasainen pH-arvo > 9,0 ja alhainen sähkönjohtavuus, takaa parhaan toimivuuden suljetuissa vesikiertoisissa järjestelmissä.

elector-vedenkäsittelylaitteiden avulla pystytään parantamaan huonolaatuinen vesi hyväksi. Lopputuloksena saadaan VDI 2035 -standardin mukaista vettä!

ELECTOR-VEDENKÄSITTELYN HYÖDYT
  • Mahdollistaa parhaan veden laadun ja luotettavan suojauksen veden aiheuttamia vaurioita vastaan
  • Pitää lämmitysjärjestelmän toimintakuntoisena
  • Säästää merkittävästi lämmitys- ja huoltokustannuksia
  • Pidentää lämmitysjärjestelmän ja sen laitteiden elinkaarta 
  • Muodostaa luonnollisen korroosiosuojan järjestelmän putkistojen ja laitteiden pinnoille
  • Nostaa kiinteistön arvoa


elector asennettuna taloyhtiön lämmitysjärjestelmään.

electorin 3-vaiheisella toimintamallilla saavutetaan hyvä veden laatu

 
1. Vesianalyysi
Vesianalyysin tulosten perusteella selvitetään järjestelmässä kiertävän vedenlaatu ja määritellään tarvittavat toimenpiteet järjestelmän vedenlaadun parantamiseksi.

2. Järjestelmässä kiertävän veden tai täyttöveden käsittely
Huonolaatuisesta vedestä poistetaan tarvittaessa haittatekijöitä ulkoisella suodatuksella. Suodatus alentaa veden kovuutta ja kalkkeutumista sekä vähentää suoloja, jolloin myös kiertävän veden sähkönjohtavuus pienenee.

3. elector-vedenkäsittelylaitteen asentaminen
electorin avulla ylläpidetään vedenlaatua, joka saavutettiin edellisen kohdan toimenpiteillä. elector poistaa vedestä liuennutta happea ja epäpuhtauksia sekä nostaa veden pH-arvon oikealle tasolle (> 9.0). Reaktion avulla mahdollistetaan putkien ja laitteiden luotettava suojaus veden aiheuttamia vahinkoja vastaan sekä hidastetaan korroosion etenemistä. 

electoreiden mitoittaminenTaulukossa ohjeet electoreiden mitoittamiseen.

Yllä olevassa taulukossa on vain osa malleistamme. Pyydä erikseen tarjous suurempien kiinteistöjen järjestelmiin soveltuvista electoreista. 

Katso lyhyt video electorin toimintaperiaatteesta:
Investointi rahoituksella

Leasing-rahoituksella investoinnin tekeminen ei sido kaikkea pääomaa kerralla ja saat joustavuutta investoinnin maksamiseen. Kysy lisää!

Tutustu tarkemmin teknisiin yksityiskohtiin ja eri puhdistusvaihtoehtoihin:
Valmistajan englanninkieliseltä sivustolta löytyy tarkempaa teknistä tietoa vedenkäsittelystä: www.elector-water-treatment.com


Ladattavat tiedostot

Ota yhteyttä