Print Friendly, PDF & Email

Vesianalyysipaketit

Suosittelemme valitsemaan laajemman tutkimuspaketin:

  • kaivo on uusi
  • edellisestä vesianalyysistä on yli 5 vuotta
  • omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon myynti- tai ostotilanteissa.

Rengaskaivot

Rengaskaivon suppea vesianalyysi (157 eur): Haju, ulkonäkö, Escherichia coli ja kolimuotoiset bakteerit, enterokokit, pH, sähkönjohtavuus, nitraatti, kloridi, CODMn (humus), mangaani ja rauta.

Rengaskaivon laaja vesianalyysi (260 eur): Haju, ulkonäkö, Escherichia coli ja kolimuotoiset bakteerit, enterokokit, pH, sähkönjohtavuus, ammonium, fluoridi, kloridi, nitraatti, nitriitti, sulfaatti, CODMn (humus), kokonaiskovuus (Ca + Mg), alumiini, mangaani ja rauta.

Porakaivot

Porakaivon suppea vesianalyysi (197 eur): Haju, ulkonäkö, Escherichia coli ja kolimuotoiset bakteerit, enterokokit, pH, sähkönjohtavuus, fluoridi, CODMn (humus), arseeni, rauta, mangaani ja radon.

Porakaivon laaja vesianalyysi (270 eur): Haju, ulkonäkö, Escherichia coli ja kolimuotoiset bakteerit, enterokokit, pH, sähkönjohtavuus, fluoridi, kloridi, sulfaatti, CODMn (humus), kokonaiskovuus (Ca + Mg), arseeni, rauta, mangaani, uraani ja radon.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, näytepullojen toimituskulut ja näytteen raportoinnin sekä ehdotuksen puhdistusratkaisuista, jos vesi ei täytä talousveden laatuvaatimuksia ja -suosituksia (STM 401/2001).

Näytepullot toimitetaan lähimpään Postiin, johon myös valmiit näytepullot palautetaan ja sieltä ne menevät seuraavaksi aamuksi laboratorioon.

Toimitamme vesianalyysipullot ympäri Suomea!

Kiireellisissä tapauksissa näytepullot voi noutaa toimipisteestä Tampereen Lielahdesta, soita (044 367 6623 tai 040 820 7522) ennen pullojen noutamista!

HUOM!

olemme avanneet vesianalyysien verkkokaupan: https://vesianalyysit.fi/

Vesianalyysin tilaaminen:

Nimi:
Puhelin:

Osoite:
Sähköposti:
Postinumero:
Toimipaikka:

Tilattava vesianalyysipaketti:

Vesianalyysipakettien lukumäärä:

Mahdolliset lisätiedot:

Tarkistus roskapostin estämiseksi:


Kaivon vesianalyysi
Teetä kaivostasi vesianalyysi 3 vuoden välein.

Tutkituta kaivovesi säännöllisesti

Tiedätkö millaista vettä juot? Sisältääkö käyttämäsi
kaivovesi mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia?
Onko kaivosi vedenlaatu muuttunut?

Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Samalla siihen saattaa liueta maasta erilaisia ainesosia. Kaivoveden laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina.

Kaivoveden luontaiseen laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi ihmisten toiminta. Esimerkiksi maatalouden myötä veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 on annettu laatuvaatimukset ja laatusuositukset talousvetenä käytettävälle kaivovedelle. Asetuksen mukaan kaivoveden tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia.

Vesinäyte.vesianalyysi.kaivovesi.
Kaivoja on hyvä huoltaa 5-8 vuoden välein.

Kaivovesi ei välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua. Useat aineet ja bakteerit eivät ole aistinvaraisesti todettavissa. Kaivoveden laatu tulisi tutkia vähintään kolmen vuoden välein, jotta veden käyttö on turvallista.

Toisin kuin yleisesti luullaan, myös porakaivoissa esiintyy ongelmia, esimerkiksi lähialueelle porattu maalämpökaivo vaikuttaa usein vedenlaatuun. Roudan vuoksi kärsineet kaivon rakenteet ja porakaivovesissä usein esiintyvät arseeni, uraani, radon ja fluoridi ovat vaikeita havaita ja terveydelle haitallisia, näiden vuoksi kaivovesi kannattaa tutkituttaa säännöllisesti.


Vesianalyysit, laboratorio, kotimianen.
Vesianalyysit tutkitaan kotimaisessa laboratoriossa.

Kaikki vesianalyysimme tekee akkreditoitu kotimainen laboratorio, Eurofins Environment Testing Finland Oy. Yhteistyölaboratorion palveluvalikoimiin kuuluvat kaikki STM:n asetuksen 401/2001 mukaiset vesianalyysit.