Print Friendly, PDF & Email

Korroosiosuoja kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Logo_elector_2014-FI-cmyk

Korroosioon ja ruosteen määrään lämmitysjärjestelmissä vaikuttaa voimakkaasti veden laatu. Lämmityjärjestelmät täytetään yleensä käyttövesiverkon vedellä, jossa on ongelmallisia veden ominaisuuksia suljetun verkon ja lämmön siirtyvyyden kannalta. Liuennut happi, sähkönjohtavuus, alhainen pH-taso sekä veteen liuenneet kiinteät aineet vaikuttavat lämmitysjärjestelmän korroosioon merkittävästi.

Epäpuhtaus lämmitysjärjestelmän vedessä heikentää lämmönvaihtimen toimintaa.

Tyypilliset ongelmat lämmitysjärjestelmissä:

 • Huono lämmönsiirto
 • Lisääntynyt energiantarve = kasvaneet lämmityskustannukset
 • Patteriventtiilien, pumppujen ja muiden laitteiden toimintahäiriöt tai jopa toimimattomuus
 • Tukkeutuneet patterit ja lämmityspiirit
 • Lisääntyneet huolto- ja korjauskustannukset
 • Korroosiovauriot pattereissa, lämmönvaihtimissa ja -varaajissa

Kun investoidaan nykyaikaiseen lämmitysjärjestelmään ja halutaan säilyttää hyvä asumismukavuus, ei pidä tinkiä lämmitysjärjestelmän suojauksesta.

Electorin kokonaisvaltaisen vedenkäsittelyn avulla saadaan tehokas korroosiosuojaus järjestelmille

Tehokas ja edullinen korroosiosuojaus – toimiva lämmitys Electorin avulla

Elector-vedenkäsittelylaitteita käytetään suljettujen vesikiertoisten järjestelmien korroosiosuojaukseen. Näitä järjestelmiä ovat lämmitys- ja jäähdytysverkot sekä prosessivesijärjestelmät.

Elector-korroosiosuojaus lämmitysjärjestelmiin.
Elector S10 – noin 30-huoneistoisen taloyhtiön lämmitysjärjestelmään.
 • Lämmitysjärjestelmän vedenlaatuun vaikutetaan jatkuvasti: pH stabiloituu ja sähkönjohtavuus alenee, liuenneet korroosiota aiheuttavat kaasut sitoutuvat ja kiinteät aineet sakkautuvat.
 • Lämmitysjärjestelmän ruosteen ja sakan määrä vähenee.
 • Sakka voidaan huuhdella pois helposti Electorista – laajaa järjestelmän huuhtelua ei välttämättä tarvita.
 • Veden koostumuksen muutoksista johtuen saavutetaan korroosiota ehkäisevä tila koko järjestelmään.
 • Ehkäistään uusien epäpuhtauksien syntyminen.
 • Verkostoon mahdollisesti lisättävä käyttövesi käsitellään automaattisesti.
 • Elector-korroosiosuojaus ei tarvitse ulkoista sähköä eikä järjestelmiin tarvitse lisätä kemikaaleja.

Electorin hyödyt

 • Poistaa vedestä liuennutta happea ja ilmaa
 • Stabilisoi lämmitysjärjestelmän veden pH-arvon optimaaliselle tasolle (9,0–11,0)
 • Puhdistaa järjestelmää sakasta ja muista epäpuhtauksista
 • Parantaa vanhojen järjestelmien lämmönsiirtokykyä
 • Suojaa järjestelmän osia ja laitteita korroosiolta
 • Pienentää huoltokustannuksia
 • Edullinen hankintahinta
 • Auttaa luonnollisen suojakerroksen syntymisessä järjestelmän metallipinnoille

Mitoitusohjeet

MalliJärjestelmän tilavuusLäpivirtaus (l/min)Huoneistoja
S101,5 m32n.30 kpl
M255,0 m35n.70 kpl
L6010,0 m310n.150 kpl

Elector-vedenkäsittelylaitteista löytyy kattava valikoima aina omakotitaloista suuriin teollisuuskiinteistöihin. Muiden kuin taulukossa olevien laitteiden tekniset tiedot ja hinnat erillisen tarjouksen mukaan.


Teknistä tietoa Electorista ja uusien standardien vaatimuksista vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä

Viralliset voimassaolevat standardit, mm. VDI 2035, korostavat lämmitysjärjestelmien täyttö- ja täydennysveden laadun merkitystä. Nykyisten uusien kiinteistöjen järjestelmät ovat taloudellisempia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Järjestelmien käytössä korostuu myös entistä useammin verkossa kiertävän vedenlaatu. Puhdas vesi johtaa parhaiten energiaa, mikä on nykypäivän järjestelmien välttämättömyys luotettavan toiminnan takaamiseksi.

asennuskuva
Laitteen asennus sivuvirtaukseen.

Lämmitysjärjestelmien Elector-korroosiosuojalaitteet ovat reaktiosäiliöitä, joissa tapahtuu sähkökemiallinen reaktio. Tämä vaikuttaa jatkuvasti lämmitysverkon vedenlaatuun. Kun vesi kiertää lämmitysjärjestelmää normaalissa käytössä, sitä käsitellään säännöllisin väliajoin Electorissa, ja näin pystytään suojaamaan koko järjestelmä korroosiolta.

Elector-korroosiosuojaus muodostaaa tehokkaan suojan ja hyödyn niin uusissa kuin vanhoissakin kohteissa. Näin saavutetaan optimaalinen toimintakunto järjestelmille, olipa kysymyksessä tukkeutuneen lattialämmitysjärjestelmän uusiminen, vanhan järjestelmän kunnostaminen tai uuden maalämpökohteen rakentaminen.

Vanhassa järjestelmässä saadaan Electorin avulla palautettua optimaalinen lämmönsiirto ja pystytään eliminoimaan huonosta veden virtauksesta syntyneet meluhaitat. Asumismukavuus paranee, kun lämmitysjärjestelmä saadaan toimintakuntoiseksi Electorin avulla.

Elector käyttää hyvin tunnettua sähkökemiallista korroosiosuojausmenetelmää, josta on yli 20 vuoden kokemus.

Electorin toimintaperiaate

Electorin sähkökemiallinen korroosiosuojaus perustuu fysikaaliseen ja kemialliseen reaktioon. Prosessi on täysin turvallinen ja toimii ilman ulkoista energiaa ja kemiallisia lisäaineita – samanaikaisesti ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

toimintaperiaate_elector
Laitteen kemiallinen toimintaperiaate.

Lämmitysjärjestelmän vesi altistetaan galvaaniselle tasavirralle kierrättämällä se Electorin läpi. Tämän tuloksena veteen liuenneet kiinteät aineet sitoutuu osittain elektrodien pinnalle, muodostaen hydroksidi-ioneja ja vetyä.  Veteen liuennutta happea ja hiilidioksidia poistetaan johtuen sähkökemiallisesta reaktiosta.

Electoreissa käytetään magnesium-anodia, jolloin magnesium-ionit reagoivat liuoksessa olevien hydroksidi-ionien kanssa muodostaen magnesiumhydroksidia. Magnesiumhydroksidia käytetään sitovana ja saostavana aineena sekä Electorissa että koko lämmitysjärjestelmässä. Näin liuenneet aineet saadaan sidotuksi ja partikkelit jäämään Electoriin. Järjestelmässä olevat epäpuhtaudet liukenevat ja muuttuvat jauhomaiseen muotoon, jolloin ne kulkeutuvat vesikierron mukana ja ne voidaan poistaa Electorin avulla.

Lämmitysjärjestelmän vesi rikastuu Electorissa magnesiumhydroksidi-ioneilla. Tämän seurauksena lämmitysveden pH asettuu välille 9,0–11,0. Voimakkaiden pelkistävien ominaisuuksiensa vuoksi Elector sitoo jatkuvasti veteen liuennutta happea. Näin se tuottaa turvallisen korroosiosuojauksen järjestelmän metalleita vastaan (kuten rauta, kupari ja messinki).

elector-S10-Waermepumpe
Elector asennettuna lämmitysjärjestelmään.

Yhteenvetona korroosiosuojaus sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä merkitsee

 • puhdasta ja kirkasta lämmitysjärjestelmän vettä
 • alentunutta lämmitysjärjestelmän veden sähkönjohtavuutta
 • stabiilia pH-arvoa
 • jatkuvaa veteen liuenneen hapen vähenemistä
 • pitkäaikaista suojaa metallien korroosiota vastaan.

Sähkökemiallisessa vedenkäsittelyssä vedenlaatua muutetaan ja saavutetaan luotettava korroosiosuojaus niin vanhoihin kuin uusiinkin lämmitysjärjestelmiin käyttämättä ulkoista energiaa tai lisättäviä korroosionesto kemikaaleja.

Electorin toiminta perustuu pitkäaikaiseen käyttökokemukseen toimivasta korroosiosuojauksesta. Tästä osoituksena ovat monet onnistuneet  korroosiosuojaus- ja saneerausprojektit kiinteistöjen ja teollisuuden lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä.

VDI 2035 -standardi

Suomen standardisoimisliitto SFS ry on päivittänyt toukokuussa 2014 suomalaisen kuin eurooppalaisen standardin EN 12828:2012+A1:2014
”Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems”

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät. Vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien suunnitelma vuodelta 2012 -päivityksessä on huomioitu vedenlaatu. Tässä viitataan eurooppalaiseen standardiin VDI 2035.
-Nykyaikaiset prosessit sekä järjestelmät vaativat korkeampaa teknistä veden laatua.

Vastuu tekijöillä

VDI 2035 -standardin mukaan suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että lämmityskierron osalta noudatetaan ohjearvoja. Käyttöönottoarvot on säilytettävä huoltokirjassa, jonka asentajan tai suunnittelijan tulee luovuttaa kiinteistön omistajalle. Huoltokirjan ajantasaisesta ylläpidosta on sen jälkeen vastuussa kiinteistön omistaja.

Ohjearvot

VDI 2035 -standardi erottelee lämmitysjärjestelmien vedenkäsittelyn kahteen kategoriaan: vähäsuolainen ja suolainen toimintatapa. Ruostumisen todennäköisyys yleensä pienenee lämmitysjärjestelmän veden sähkönjohtavuuden laskiessa, joka käytännössä suosii usein vähäsuolaista toimintatapaa. Vähäsuolainen käyttö edellyttää suolan poistoa vedestä < 100 μS/cm, se sallii lämmitysjärjestelmän veden happipitoisuudeksi 0,1 mg/l ja vaatii pH-arvon olevan 8,2–10,0.

Korroosionesto kemikaalien lisääminen täytyy VDI 2035 -standardin mukaan rajoittaa poikkeuksiin.

Lämmitysjärjestelmän laitteiden takuuaika

Suurin osa valmistajista yhdistää laitteidensa (kuten kiertovesi- ja maalämpöpumppu toimittaja) takuun liitymään järjestelmissä kiertävän vedenlaatuun.

Elector-tuoteperheen tuotekehityksessä ja valmistuksessa on otettu huomioon VDI 2035 -standardin vaatimukset.

Lue lisää sähkökemiallisesta korroosiosuojauksesta valmistajan sivuilta:Sähkökemiallisen korroosiosuojauksen historiaa!

Lataa Electorin uusin esite tästä: Kiinteistöesite 2021

Katso Electorin toteutuneet säästöt tästä: Toteutuneet säästöt


Maahantuonti

Olemme Electorin virallinen maahantuoja Suomessa. Etsimme jälleenmyyjiä, lisätietoja: Electorin jälleenmyyjäksi?

Jälleenmyyjät

Kymenlaakso, Uusimaa ja Päijät-Häme:
Uudenmaan Vesitekniikka Oy
Jukka Jokinen
0505956699
[email protected]

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!