full screen background image

Ikääntyvä infra aiheuttaa haasteita myös kiinteistöille

Print Friendly, PDF & Email
Juomavesi.Vesihuolto.Suodatin.
Vedentoimittajan verkoston venttiili.

Rakennuslehden 5.4.2019 ilmestyneessä numerossa oli erittäin hyvä kirjoitus meille kaikille suomalaisille itsestäänselvyytenä pidetystä puhtaasta vedestä. Tulevaisuudessa asia ei taida ollakaan niin selvää, kuin moni luulee. Tähän pätee hyvin vanha sanonta: ”Poissa silmistä, poissa mielestä.” Maamme vesijohtoverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja tästä aiheutuu ongelmia niin kiinteistöille kuin yksittäisille kuluttajillekin. Tavallinen kuluttaja ei näe minkälainen ongelma maan alla muhii, jolloin ei osata pelätä siellä tikittävää aikapommia. Asiaan luultavasti herätään silloin, kun sattuu isompi vesivahinko, jolloin on jo liian myöhäistä.

Rakennuslehden artikkelia pääset lukemaan tästä: https://pirkanmaanvedenkasittely.fi/wp-content/uploads/2019/05/Infrasta-pidettävä-huolta_rakennuslehti-5.4.2019.pdf


Tutkittua tietoa verkoston huonosta kunnosta

Sakkakertymät. Käyttövesiputkisto.
Tuleeko teidänkin juomavesi tällaisen putken läpi?

Otin asiaan kantaa opinnäytetyössäni joulukuussa 2017: ”Haastatteluiden ja lähdemateriaalin perusteella useissa maissa on sama ongelma: nykyinen vesihuoltoverkosto on hyvin vanhaa ja eikä sitä ehditä uusimaan tarpeeksi nopeasti, jotta ongelmia ehdittäisiin ennaltaehkäistä. Uusimista hidastavat korkeat kustannukset, eikä ongelmia välttämättä tunnisteta tai niistä ei välitetä. Yleisin ongelma ovat putkivuodot, joista syntyvien paineiskujen takia vedenjakeluverkostossa olevat epäpuhtaudet läh-tevät liikkeelle ja aiheuttavat veden sameutta loppukäyttäjien kiinteistöihin. Lisäksi verkoston vajaakäyttö aiheuttaa sakkakertymiä putken pohjalle ja virtauksen kasvaessa ne lähtevät liikkeelle.”

Opinnäytetyöhön pääsee tutustumaan tarkemmin alla olevasta linkistä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112818556


Miten suojata kiinteistön käyttövesiverkkoa?

Kiinteistöä suojellaan ikääntyvältä infralta asentamalla kiinteistön päävesimittarin jälkeen yhdistelmäsuodatin, jolla estetään veden toimittajan verkosta tulevien sakkakertymien pääsy kiinteistön käyttövesiverkkoon ja sen laitteisiin.

Yhdiselmäsuodattimessa on integroitu paineenalennusventtiili, joka pysäyttää veden toimittajan verkosta tulevat paineiskut (ylisuuri paineisku syntyy, kun veden toimittajan verkossa tapahtuu putkirikko). Paineenalennusventtiilillä pienennetään kiinteistöön usein tulevaa ylikorkeaa painetta (keskiarvopaine Suomen veden toimittajien verkoissa on viime vuosina ollut noin 6 baria. Lähde: VVY, Energiateollisuus ry).

Käyttövesi.Yhistelmäsuodatin.

Tesomalaisen taloyhtiön käyttövedensuodatin (integroidulla paineenalennusventtiilillä varustettuna). Ollut käytössä useamman vuoden.


Käyttövesi.Yhistelmäsuodatin.

Hervantalaisen taloyhtiön käyttövedensuodatin. Tämä estää epäpuhtauksien pääsyn kiinteistön verkkoon ja tuo näin useita käyttövuosia talousvesiverkolle lisää!


Tutustu kiinteistöille ja taloyhtiöille tarkoitettuihin suodatinratkaisuihin tarkemmin alla olevalta videolta:


Kiinteistön käyttöveden suodattimet ja paineenalennusventtiilit:

https://pirkanmaanvedenkasittely.fi/vesi/honeywell-suodattimet-ja-venttiilit/


Pyydä suodatintarjous taloyhtiöösi/kiinteistöösi:

 [email protected] tai puh. 044 367 6623